Grondwerk

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Om die kwaliteit te behalen beginnen we met gedegen grondwerk.
Voorbereidend werk, onderbaan maken , tbv straatwerk. Na aanbrengen onderbaan, opsluiting, afwatering wordt de fundatie met gebroken puin gerealiseerd. Uitzetten grondwerk + aanbrengen kabels en leidingen. Oude fundatie verwijderen.
Poel uitdiepen en groen verwijderen. Grond afvoeren Voorbereiding voor het uitgraven vijver. Groen, stompen en grond opruimen.
Met de sloophamer de fundatie onder de keien verwijderd. Zie hier het resultaat. Met de sloophamer de fundatie onder de keien verwijderd.